“จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นางนัจรินทร์ โอสถประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เข้าร่วมโครงการ “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา เพื่อร่วมกันรณรงค์และรักษาความสะอาด พัฒนา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ณ สันทราย อ่าวมะขามป้อม ม.6 ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *