งานชุมนุมลูกเสือ

งานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี ร่วมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *