งานกิจการลูกเสือโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ได้จัดกิจกรรมปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 21 กันยายน 2565
งานกิจการลูกเสือโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ได้จัดกิจกรรมปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 นำโดยผู้อำนวยการ ศิริชัย หอมดวงศรี คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3