“ค่ายเยาวชนเทควันโดยูสแคมป์ ยุติการรังแก ครั้งที่ 7 ภาคตะวันออก Taekwondo Youth Camp By Samsung Life Insurance(East)”

ครูทรงพล โลหิตนาวิน หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

พร้อมคณะครูนำนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เข้าร่วมกิจกรรม

“ค่ายเยาวชนเทควันโดยูสแคมป์ ยุติการรังแก ครั้งที่ 7 ภาคตะวันออก

Taekwondo Youth Camp By Samsung Life Insurance(East)”

ณ โรงแรมสตาร์ ระยอง ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565