คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนพระบางวิทยา จ.นครสวรรค์

วันที่ 9 กันยายน 2565
นายศิริชัย หอมดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนพระบางวิทยา จ.นครสวรรค์ ณ ห้องประชุมสุนทรภู่