คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 5 กันยายน 2565
นายศิริชัย หอมดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม จ.ศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสุนทรภู่