ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ได้รับรางวัลต่างๆ จากการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 ณ จ.ราชบุรี

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ