ขอขอบคุณเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ที่เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ covid 19

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ขอขอบคุณเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ที่เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ covid 19 ขอขอบพระคุณค่ะ เทศบาลตำบลสุนทรภู่ จ.ระยอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *