กิจกรรม English Integrated Scout Camp

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาได้จัดกิจกรรม English Integrated Scout Camp ขึ้น ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่
ลิงก์ที่ 1 >>Click<<

ลิงก์ที่ 2 >>Click<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *