กิจกรรม 5ส. ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560  งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์และกิจกรรม 5 ส. นำโดย ครูพิชิต  สมศรี นำนักเรียนร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน และห้องเรียนของตนเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *