กิจกรรม “สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564

ขอเชิญครู บุคลากร และนักเรียนร่วมพิธีเปิด “สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” ออนไลน์โดย ผอ.ศักดา สรรเสริญ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.39 น. ผ่าน Google Meet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *