กิจกรรมอบรมให้ความรู้โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาล

กิจกรรมอบรมให้ความรู้โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาล 2563 และพิธีลงนามความร่วมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาตามโครงการ ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วันที่ 18 สิงหาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *