กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพในหัวข้อ งานช่างกับอุตสาหกรรมในอนาคต EEC วันที่ 20 กันยายน 2562

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ >>คลิก<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *