กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ประจำปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

🕹ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 📚ระหว่างวันที่ 9-19 สิงหาคม 2564 โดยนักเรียนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกกรม ได้ดังต่อไปนี้

แสกน QR CODE หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

แสกนQR CODE หรือ คลิกที่นี่เพื่อประเมินความพึงพอใจ

แสกนQR CODE หรือ คลิกที่นี่เพื่อตอบคำถาม

สาระน่ารู้ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สาระน่ารู้ เรื่อง ไวรัส Covid 19

สาระน่ารู้ เรื่อง วัคซีน Covid 19

สาระน่ารู้ เรื่อง วัคซีน mRNA

สาระน่ารู้เรื่องเครื่องวัดออกซิเจน

วีดีโอ สาระน่ารู้เรื่อง ไวรัส Covid 19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *