กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ปีการศึกษา 2560

วันที่ 17-21 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ครูกชพรรณ  อ่อนระทวย นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมสินสยามรีสอร์ท จ.ระยอง โดยมีนายพีระ สมุทรานุกูล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีและให้เกียรติมอบโอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *