กิจกรรมวิ่งประเพณีสู่รั้ว ส.ภ.พ. ครั้งที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมวิ่งประเพณีสู่รั้ว ส.ภ.พ. ครั้งที่ 6 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *