กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *