กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2563

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>Click<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *