กิจกรรมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน ในโครงการฮีโร่เทควันโดยุติการรังแก โดยมูลนิธิรักษ์ไทย

วันที่ 19 กันยายน 2565

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน

ในโครงการฮีโร่เทควันโดยุติการรังแก โดยมูลนิธิรักษ์ไทย

จำนวน 4 ทุน ทุนละ 2,000 บาท