กิจกรรมพิธีไหว้ครู และกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู และกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *