กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเนินสมบูรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>Click<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *