กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560

รูปภาพเพิ่มเติมคลิก https://drive.google.com/…/1j-_9H_8eY1hqNmG_iA7JX-3Qfh8vwVBE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *