กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.1

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.1 ณ ป่าวังจันทร์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *