กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ร่วมจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัย และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อกิจการลูกเสือไทย และพสกนิกรชาวไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *