กิจกรรมงานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมงานวันสุนทรภู่ ณ หอประชุมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงจากนักเรียนชั้นต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ตระการตา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *