การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการห้องเรียนสีขาว

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการห้องเรียนสีขาว หลักสูตร เยาวชนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน (ยสร) ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *