การอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลสุนทรภู่จัดอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จำนวน 80 คน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *