การรับมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

การรับมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา โดยอำนวยความสะดวกปลอดภัย มีการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลล้างมือทุกจุดรับมอบตัว เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>Click here<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *