การมอบรางวัลให้กับห้องเรียนที่มีคะแนนจิตสาธารณะสูงสุด 3 ลำดับ ครั้งที่ 1

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยามอบรางวัลให้กับห้องเรียนที่มีคะแนนจิตสาธารณะสูงสุด 3 ลำดับ ครั้งที่ 1 โดยเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ดำรงค์ ศรีอร่ามให้เกียรติในการมอบรางวัลและถ่ายภาพร่วมกัน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

รางวัลที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

รางวัลที่ 3  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

รางวัลที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

รางวัลที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *