การนิเทศติดตามการบริการจัดการศึกษา

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา ประจำปี 2559-2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *