การจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ

วันที่ 28-29 กันยายน 2560 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ  ได้แก่ ครูปราโมทย์ อรัญวงศ์ และครูหม่อมหลวงมารศรี  ชาวสวนทิพย์

 Read more (งานวันที่ 28 กันยายน 2560)

 Read more (งานวันที่ 29 กันยายน 2560)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *