กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งกันกิจกรรม English Quiz Contest

วันที่ 22 กันยายน 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งกันกิจกรรม English Quiz Contest นำโดย ผู้อำนวยการ ศิริชัย หอมดวงศรี รองผู้อำนวยการ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ