เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง ประจำปี 2565

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นางสาวบุญทริกา สุรธัช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา นำคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมการแสดงในเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง ประจำปี 2565 ชุดการแสดง “คีตกวีศรีสุนทรภู่” อำนวยการแสดงโดยนายศิริชัย หอมดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ฝึกซ้อมโดย นายรัฐศักดิ์

Read more

ประกาศโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เรื่อง ผลการจัดชั้นเรียนและเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (รอบ ๒)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Read more

ประกาศโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาเรื่อง มาตรการและแนวทางการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ ออนไซต์ (On site) ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด19 ของโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more