ขอเชิญชวนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ที่สนใจ ร่วมรับฟังเรื่อง ” 3 ภาคีร่วมใจ เพื่อเปิดเรียนปลอดภัยกับวัคซีนเด็ก” ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2564

Read more

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เรื่องการประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. โดยแสกน QR CODE เพื่อเข้าร่วมประชุมตามชั้นเรียนของนักเรียน

Read more

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ขอแสดงความยินดี กับคุณครูทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21การศึกษาที่ผันเปลี่ยนการเรียนรู้แบบ Online”ตอน สื่อออนไลน์สุดปัง รวมพลังเพื่อเยาวชนไทย” จัดโดย เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Read more