ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน(Aganda based) เขตตรวจราชการที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2563 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>Click<<

Read more