ประชาสัมพันธ์จากงานทุนการศึกษา

ฝากประชาสัมพันธ์จากงานทุนการศึกษา ถึงนักเรียนที่ได้รับทุนของมูลนิธิยุวพัฒน์ ดำเนินการดังนี้ ส่งรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (รูปชุดนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน) จำนวน 1 รูป ส่งสำเนาใบผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ใบส่งที่ห้องเกียรติคุณตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการค่ะ โทรสอบถาม

Read more