รอบรู้สู้โควิด เกาะติดเสียงตามสาย โทรศัพท์ติดต่อ 02-5904700 คลิปมาใหม่ทุกสัปดาห์จนถึงกันยายน 2563 เนื้อหาสาระทันสถานการณ์การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เรื่อง โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 สำหรับเผยแพร่ผ่านสื่อเสียงตามสาย หอกระจายข่าวในชุมชน สถานีวิทยุกระจายเสียง และสื่อโซเชียลออนไลน์ทุกประเภท ติดตามและดาวน์โหลดสื่อเสียงตามสายได้ที่ >>คลิกที่นี่<<

Read more