ประชาสัมพันธ์ถึงลูก ๆ นักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

ประชาสัมพันธ์ถึงลูกๆนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา “แนวทางการป้องกันตนเองจากไวรัส Covid-19” เตรียมพร้อมต้อนรับการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563 #stopthespread

Read more