อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโค้ช ผู้นำระบบนิเวศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโค้ช ผู้นำระบบนิเวศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

Read more

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา แจ้งประชาสัมพันธ์ “เลขประจำตัวนักเรียน” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

Read more