ลิ้งสำหรับสมัครเรียนนักเรียนใหม่ ม.1 และม.4

สำหรับนักเรียน ม.1 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflKYZBK-JKJSEPkletW_qI0HJ5_mseGTUweh4XJne0lIWHNQ/viewform สำหรับนักเรียน ม.4 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdffDaz6ZI_yKcIlK4HwcFElV3dsyoaVcDx_CC2tjrZp1B6vw/viewform **หมายเหตุ นักเรียนสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครในระบบออนไลน์ (Google form) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 -นักเรียนม.1 โรงเรียนในเขตบริการ ที่กรอกใบสมัครแล้ว ไม่ต้องกรอกข้อมูลใบสมัครในระบบออนไลน์ และนักเรียนม.4

Read more

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 (แบบออนไลน์)

ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เรื่องการรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 (แบบออนไลน์) ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สามารถเข้าสมัครได้ตามลิ้งด้านล่างนี้ค่ะ http://www.sunthonphu.ac.th/ https://www.facebook.com/PR.SPSS **หมายเหตุ นักเรียนสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครในระบบออนไลน์

Read more