กิจกรรมเปิดบ้าน ตลาดนัดชุมนุม และแนะแนวนักเรียนในเขตพื้นที่

กิจกรรมเปิดบ้าน ตลาดนัดชุมนุม และแนะแนวนักเรียนในเขตพื้นที่ วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>Click<<

Read more