กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเนินสมบูรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>Click<<

Read more

กิจกรรม English Integrated Scout Camp

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาได้จัดกิจกรรม English Integrated Scout Camp ขึ้น ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่ 1 >>Click<< ลิงก์ที่ 2 >>Click<<

Read more