ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการ ศักดา สรรเสริญ นำครูและนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาจำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ณ ที่ว่าการอำเภอแกลง จ.ระยอง

Read more