เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ครูประภาพร ปลายเนิน พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 3 คนได้แก่ ด.ช.วรพล เกษารัตน์,ด.ญ.ชลิดา รัตนวิจิตร,ด.ญ.บุญสิตา ทรัพย์โภคา เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69

Read more