ร่วมการแข่งขันพูดจาภาษาระยอง งานกาชาดระยอง

นักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ร่วมการแข่งขันพูดจาภาษาระยอง งานกาชาดระยอง วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่1. นางสาวปวีณ์สุดา คำเจริญ2. นายกรภัทร์ ดีพื้น3. เด็กหญิงอริษา วงษ์ศรี

Read more

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันแต่งกลอนสดุดีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันเถลิงถวัลยราชสมบัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ขอแสดงความยินดีกับนักกลอนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมการแข่งขันแต่งกลอนสดุดีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันเถลิงถวัลยราชสมบัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ . ระยอง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ม. ต้น นางสาวนรินทร์ยา วงษ์พิทักษ์ เด็กชายฐิติพันธ์ พัฒนสาร

Read more

กิจกรรมวันปีใหม่

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จัดกิจกรรม วันปีใหม่ให้กับนักเรียน Happy new year 2020 โดยช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน และช่วงบ่ายมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 สามารถดูรูป set 1 เพิ่มเติมได้ที่ >>Click<< สามารถดูรูป

Read more

ร่วมการแข่งขันพูดจาภาษาระยอง งานตากสินโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปวีณ์สุดา คำเจริญ, นางสาวแก้วกัลยา ธรรมสนิท, นายกรภัทร์ ดีพื้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ พูดจาภาษาระยอง งานตากสินโครงการสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562

Read more

กิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day

คณะผู้บริหารคุณครูและนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จัดกิจกรรม วันคริสต์มาส Christmas Day ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>Click<<

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมงานเสวนากิจกรรม Shade of Blue Ocean “ร่วมแรงร่วมใจทะเลไทยสวยงาม”

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ครูทิวาพร คนหาญ และครูขนิษฐา เท่าไม้สน นำนักเรียนแกนนำนักสืบชายหาด จำนวน 70 คน ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมงานเสวนากิจกรรม Shade of Blue Ocean “ร่วมแรงร่วมใจทะเลไทยสวยงาม” ณ บ้านเพ

Read more

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการ ศักดา สรรเสริญ นำครูและนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาจำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ณ ที่ว่าการอำเภอแกลง จ.ระยอง

Read more

เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ครูประภาพร ปลายเนิน พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 3 คนได้แก่ ด.ช.วรพล เกษารัตน์,ด.ญ.ชลิดา รัตนวิจิตร,ด.ญ.บุญสิตา ทรัพย์โภคา เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69

Read more