กิจกรรมกีฬาภายใน “สุนทรภู่เกมส์ ครั้งที่ 38”

กิจกรรมกีฬาภายใน “สุนทรภู่เกมส์ ครั้งที่ 38” ปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สามรถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ ชุดที่ 1 >>คลิก<<ชุดที่ 2 >>คลิก<<

Read more