แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2562 (คัดเลือกตัวแทนจังหวัด) รายการที่ 1 การแข่งขัน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย รายการที่ 2 การแข่งขัน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีมชาย การแข่งขัน

Read more

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>Click<<

Read more

แสดงความยินดีกับนักเรียน แข่งขันการประชันกลอนสดและเข้าร่วมอบรมการทำการตลาดด้วย Social commerce

คณะผู้บริหารคุณครูและนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาแสดงความยินดีกับนักเรียน แข่งขันการประชันกลอนสดนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ระดับภาคตะวันออกประจำปี 2562 โดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย แข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ที่วัดป่าประดู่ โดยมีโรงเรียนจากภาคตะวันออกมาทั้งหมด 18 ทีม ผลการแข่งขันโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาของเราได้รางวัลชมเชย 1 ทีมและได้ร่วมกิจกรรม 1 ทีม เกียรติบัตรรางวัลชมเชยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1.นายสรชัช

Read more

ร่วมการประชันกลอนสด ของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออก

ขอแสดงความยินดีกับ นายสรชัช ก่อเกื้อ นางสาวชญานิศ งามเสงี่ยม นางสาวฉัตรแก้ว มนตรี นางสาวภัณฑิรา จันทร์พราหม์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยการประชันกลอนสด ของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออก ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาการเปรียญพระเทพคุณาธาร (อภัย อภโย)

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ครั้งที่ 4/2562 วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 โดยมีคุณจักรพันธ์ กสิกรรม เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาฯ สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>Click<<

Read more

มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนเด็กดีศรีสุนทรภู่ ด้านความซื่อสัตย์

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยามอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนเด็กดีศรีสุนทรภู่ ด้านความซื่อสัตย์ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมุติ “สภาจำลอง” วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

Read more

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ทำการแข่งขันศิลปหัตถกรรม

คณะผู้บริหาร คุณครูและนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ทำการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 69 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>Click<<

Read more

แสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน ได้เข้าร่วมโครงการอีอีซี สแควร์ ประจำปี 2562

คณะผู้บริหารคุณครูและนักเรียนแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน ได้เข้าร่วมโครงการอีอีซี สแควร์ ประจำปี 2562 EEC2 Environmental Empowerment CAMP & Contest

Read more

มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>Click<<

Read more

รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (2559-2563) โดย สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>Click<<

Read more