ร่วมงานแถลงข่าวและประกาศรางวัลความสําเร็จโครงการ อีอีซี สแควร์ ประจําปี 2562

ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา นายศักดา สรรเสริญ พร้อมด้วยนางสาวทิวาพร คนหาญ และนักเรียนแกนนำนักสืบชายหาดร่วมงานแถลงข่าวและประกาศรางวัลความสําเร็จโครงการ อีอีซี สแควร์ ประจําปี 2562 ณ โรงแรม บางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

Read more

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคลัายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการศักดา สรรเสริญ พร้อมด้วย ครูฐานิตย์ นาคศิริ ครูประภาพร ปลายเนิน ครูสันทัด บุตรพรม ครูสุริยาพร นพกรเศรษฐกุล ครูอานนท์ อำพาศ ครูทรงพล โลหิตนาวิน และครูกิตติพัฒน์

Read more