ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท เอจีซี แฟลกลาส(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท เอจีซี แฟลกลาส(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)ได้มาปรับปรุงห้องสมุด ห้องพิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้า รวมกับให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วันที่ 28 กันยายน 2562 ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>คลิก<<

Read more