กิจกรรมการอบรมความรู้คอมพิวเตอร์สู่ชุมชน

งานศูนย์คอมพิวเตอร์และ ICT ชุมชน โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จัดกิจกรรมการอบรมความรู้คอมพิวเตอร์สู่ชุมชน เรื่อง การทำการตลาดด้วย Social commerce ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 21 กันยายน 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

Read more

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพในหัวข้อ งานช่างกับอุตสาหกรรมในอนาคต EEC วันที่ 20 กันยายน 2562 สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ >>คลิก<<

Read more